Vi har tidigare skrivit om hur man kan försörja sig som fotograf, ett drömjobb för många som älskar att jobba med just kameran som främsta arbetsredskap men även med bildredigering. Idag skriver vi istället om plagiering, som är ett sätt att bryta mot upphovsrätten på.

Fotografiska beskyllde nyligen möbelkedjan Mio för att ha kopierat, det vill säga plagierat, ett fotografi av Nick Brandt, något vi kan läsa om i denna artikel i DN. Det var i och med en statusuppdatering på Facebook som Fotografiska påvisade att MIO har sålt tavlor med ett elefanmotiv, som i sin tur är nästintill identiskt med just en bild på en elefant – tagen av Nick Brandt som ställt ut sina fotografier på just Fotografiska tidigare. Fotografiska påpekade med sitt inlägg att just upphovsrätten möjligtvis är bruten.

Återkallar tavlorna direkt

I och med denna varningens finger från just Fotografiska, har nu möbelkedjan Mio valt att återkalla de hundratal tavlor som redan fanns ute i butikerna, eftersom de även har uppmärksammat likheterna. Kamera händer teckningMan säger sig ha brustit i rutinerna samt i arbetet med leverantörer. Nu är alla tavlor bortplockade från varuutbudet och det i sig är en markering att man faktiskt tar frågan på allvar. Företaget har även varit i kontakt med Fotografiska, samtidigt tror VD:n för möbelföretaget att endast en handfull tavlor med motivet på elefanten har hunnit sålts ute i butikerna innan de alla hann återkallas.

Elefantplanschen fanns med i Mios höstkatalog och har sålts i butikerna under en kort tid – DN

Upphovsrätt bygger på idén att en person som har skapat ett verk av en viss verkshöjd också ska ha ensamrätt till att bestämma över hur verket för användas. Ensamrätten i sin tur innebär ett ägande av en ekonomisk rätt och i vissa fall en ideell rätt.