Ett vackert kort

Läs inlägget

1929 ställde den belgiske målaren ut en målning av en pipa, med texten ”Ceci n’est pas une pipe”, alltså ”det här är inte en pipa”. Många blev förvirrade av målningen, men Magritte menade helt enkelt att det han hade skapat inte var en pipa, utan en bild av en pipa.

Troligen skulle en sådan målning skapa lika mycket förvirring om den presenterades idag. Vi lever nämligen i ett bildsamhälle, där vi inte alltid har lätt att skilja bilderna från de ting som de representerar. Precis som på Magrittes tid.

Vi översköljs med bilder dagligen: på TV, i tidningar, i våra datorer, på våra surfplattor och i våra telefoner. Men detta betyder inte nödvändigtvis att vi blivit bättre på att analysera bilder, varken på det konstnärliga eller på det tekniska planet.

Bildanalys

Många av de bilder vi möter är nämligen produkter av konstnärliga föreställningar och konventioner. En del av dessa är nya, andra är gamla. Varför ser så många bilder i inredningsreportage likadana ut? Varför påminner så många av de bilder som publiceras i dagstidningar i samband med väpnade konflikter så mycket om varandra? Och varför är så många objekt på Hemnet fotograferade ur exakt samma vinklar?

Likriktningen har dels att göra med gamla traditioner, också med uppfattningar om vad som gör sig. Det mesta i bildväg idag handlar om kommersiella intressen. Antingen används bilden för att sälja en produkt – vi möter dagligen en stor mängd reklambilder som ska få oss att köpa allt möjligt – eller så handlar det om att fotografen som tagit bilden vill sälja sina tjänster. Fler och fler fotografer är idag frilansare, och för att få uppdrag måste de därför anpassa sig till det ideal som råder i pressen. En pressfotograf som tar experimentella bilder skulle inte få särskilt många uppdrag.

Att bilder ser ut som de gör handlar alltså om normer, ideal och inte minst om teknologi, som gör det möjligt att manipulera bilder på olika sätt. Allt detta, och annat som hör fotografiet till, kommer att tas upp på denna sajt.